Organisatieontwikkeling

Samen werken aan plezierige, wendbare en succesvolle organisaties

Uw partner voor organisatieontwikkeling in Rotterdam Rijnmond

inTouch HRM verstaat onder organisatieontwikkeling de groei van organisaties door ontwikkeling van individuele medewerkers, managers en/of teams. inTouch HRM streeft ernaar hierin een bijdrage te leveren door mensen te laten doen waar zij goed in zijn, en daarin steeds beter te worden.

Bij organisatieontwikkeling gaat het steeds minder over specifieke kennis of ervaring maar om vaardigheden die het ontwikkelpotentieel van medewerkers bepalen. Houding/gedrag en potentieel van medewerkers worden steeds belangrijker om de omslag te kunnen maken van baan- naar werkzekerheid.

inTouch HRM staat u graag terzijde bij Talent Development, Management Development en Team Development trajecten.

Talent Development

Voor medewerkers die al enige tijd werkzaam zijn en zich verder willen ontwikkelen hebben wij Het inTouch HRM Talent Development programma ontwikkeld. Dit programma is een combinatie van een online talent assessment en een maatwerk coaching traject.

Het uitgebreide rapport levert inzicht in de eigen talenten, valkuilen, kwaliteiten, competenties, persoonlijkheid, carrièrewaarden en leerstijl en kan samen met een gecertificeerde coach worden uitgewerkt in een ontwikkelstrategie en een concreet actieplan voor het vervolg van de functie of loopbaan.

Lees meer over ons programma voor talentontwikkeling

Download voorbeeld Talent Development Assessment rapport

Ik werd meteen in het diepe gegooid, maar door de gedegen coaching kreeg ik ook de kans om in een veilige setting te leren. Door mijn coach werd ik uitgenodigd om nader in de praktijk te onderzoeken hoe ik mijn aanpak als manager het beste bij mijn persoonlijkheid kon laten aansluiten. Ik heb mezelf en anderen beter leren kennen, en durf me verder te ontwikkelen in rollen die ik nog niet beheers. Hierdoor sta ik meer open en kan ik beter inspelen op wat de organisatieontwikkeling van mij vraagt.” Lees een selectie van onze klantcases

 

Management Development

De wereld verandert en de managers rol verandert mee. Zowel voor startende managers als meer ervaren managers bieden wij management development trajecten op maat. De hedendaagse manager vervult verschillende rollen, die soms als niet te verenigen voelen.

In het inTouch HRM MD programma krijgt de manager inzicht in deze dillema’s én tevens in zijn persoonlijkheid en management voorkeurstijl, op basis van een uitgebreid assessment, gebaseerd o.a. op de theorie van Robert E. Quinn (“Becoming a master manager”).

Op basis van eigen doelstellingen en praktijksituaties kan de manager met hulp van zijn ervaren coach sparren en experimenteren met nieuwe vaardigheden en gedrag. Dit resulteert in een verbeterde performance van de manager en in persoonlijke groei die ook het team en de organisatie ten goede komt.

Lees ons artikel over de veranderende rol van managers

Petra’s direct way of confronting me with dilemma’s and choices was very helpful. It was a good choice of her to use the Quinn model to help me understand the paradox of the roles and position I’m in, sometimes. It helped me focus on what was necessary and possible to help and develop the team and myself.” Lees een selectie van onze klantcases

Team Development

Een optimaal functionerend team behaalt maximaal resultaat en levert daarnaast een bijdrage aan innovatie en wendbaarheid van de organisatie. Of u nu meer zelfsturende teams wilt ontwikkelen, of het houdt bij een meer traditioneel team, wij bieden maatwerk gebaseerd op de samenstelling en ontwikkelfase van uw team en teamleden.

In ons ontwikkeltraject voor teams inTouch HRM Teamwork start het team met een team assessment. Op basis van de bespreking van de uitkomsten met de individuele teamleden, organiseert de teamcoach het vervolgtraject met het team. Dit is tevens gebaseerd op de organisatievraagstelling, de ontwikkelfase van het team en/of van de teamleden en kan tevens een combinatie van persoonlijke coaching van teamleden en team coaching bevatten.

Teamleden worden zich bewust van hun unieke bijdrage aan het team, leren beter met elkaar communiceren ín het team, beter verwachtingen te managen over het team én hun vermogen om met elkaar te leren en ontwikkelen te vergroten. Wat weer bijdraagt tot een flexibelere en innovatievere organisatie die beter is toegerust op de toekomst.

Lees ons artikel ‘Teamwork, het nieuwe organisatiemodel’

Enorm veel gehad aan het Teamwork traject. Ik heb mezelf én de anderen veel beter leren kennen en waarderen. Ik voel het uitgesproken vertrouwen als waardering voor mijn vakkennis en mijn eigen unieke bijdrage aan de club. Dit alleen al motiveert enorm!” Lees een selectie van onze klantcases

 

Neem contact met ons op voor een intakegesprek

Organisatieontwikkeling 18/03/2015